header_copyright

Šis interneto puslapis priklauso kompanijai MSD.

Interneto puslapyje skelbiama informacija yra skirta asmeniniam naudojimui.

Šiame interneto puslapyje kompanija MSD stengiasi skelbti aktualią informaciją, tačiau negali užtikrinti, kad pateiktos žinios yra išsamios. Nei MSD, nei kuris nors įmonės darbuotojas atskirai, neatsako už žalą, kurią gali patirti šio puslapio vartotojas, jei tai susiję su netinkamu puslapyje pateiktos informacijos naudojimu.

Interneto puslapyje skelbiami prekės ar aptarnavimo ženklai yra kompanijos MSD nuosavybė ir yra saugomi tarptautiniu mastu, todėl norint juos naudoti viešai būtinas raštiškas kompanijos MSD sutikimas.

MSD neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių puslapio vartotojui nebus suteikta jo užsakyta paslauga ar paslauga bus suteikta vėliau.

Duomenų, įgalinančių identifikuoti asmenį apsaugos sąlygas apibrėžia šio interneto puslapio privatumo apsaugos politika. Visi kiti pranešimai siunčiami į šį interneto puslapį ar elektroniniu paštu MSD nėra slapti. Jie gali būti dauginami, skelbiami ar kitaip naudojami. MSD gali naudoti pateiktas technines idėjas, išreikštas mintis, koncepcijas įvairiais tikslais, pvz., paslaugoms plėtoti.

Už į interneto puslapį siunčiamą informaciją, jos tikslumą ir teisingumą atsako siuntėjas.

Šis interneto puslapis sukurtas bendrauti su jo lankytojais. MSD gali be atskiro įspėjimo panaikinti, keisti ar papildyti šiame puslapyje pateiktą informaciją ar patį puslapį.

Šiame interneto puslapyje pateikta informacija neatstoja gydytojo konsultacijos. Tik gydytojas gali nuspręsti apie konkretaus vaisto tinkamumą, konkrečiam pacientui.

Share Button

Android telefonams
Apple telefonams

Dovana svetainės lankytojoms

Atsisiųsk nemokamą ciklo dienų kalendorių į savo telefoną

Žymėk,

periodo pradžią;
nuotaikas, simptomus;
apsilankymą pas ginekologą.

Žinok,

kada tavo kitos mėnesinės,
kada mėnesinės vėluoja,
kurios dienos vaisingos.

Rinkis,

kada priminti apie
kontraceptinę tabletę
ar kontraceptinį žiedą.