header_privacy

Vartotojo sutikimas

Naudodamiesi šiuo interneto puslapiu jūs sutinkate su žemiau pateiktomis privatumo apsaugos sąlygomis. Pateikdami informaciją MSD per šį interneto puslapį, jūs sutinkate, kad pateikta informacija bus renkama, apdorojama bei naikinama pagal žemiau išvardintas privatumo apsaugos sąlygas.

Informacija iš vaikų

Šis puslapis neskirtas vaikams, jaunesniems nei 18 metų. MSD neketina sąmoningai rinkti asmeninės informacijos iš puslapio lankytojų, jaunesnių nei minėtas amžius, bei rekomenduoja tėvams aptarti su savo vaikais informacijos pateikimą į internetą.

Reikalavimai vartotojui

Jūs galite naudotis šiuo puslapiu neatskleisdami jokios asmeninės informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikia norint konkrečiam vartotojui pateikti tam tikras jo paties užsakytas paslaugas.

Duomenų, įgalinančių identifikuoti asmenį surinkimas

MSD gerbia šio internetinio puslapio lankytojų privatumą. Asmeniniai duomenys, įgalinantys identifikuoti asmenį (pvz., vardas, adresas, elektroninio pašto adresas) bus renkami tik tuomet, kai šią informaciją savanoriškai pateiks puslapio lankytojas, registruodamasis, užpildydamas elektronines paslaugų užsakymo formas ar pateikdamas užklausas. Ši pateikta informacija įgalins atsakyti į konkretaus vartotojo klausimus bei pateikti būtent jam reikalingą informaciją ar produktus bei paslaugas. MSD gali atskleisti pateiktą informaciją tretiesiems asmenims, jeigu šie tretieji asmenys yra:

  1. Verslo partneriai (pvz., teikia techninę pagalbą, tiekimo paslaugas). Tokiu atveju MSD pareikalaus iš trečiųjų asmenų elgtis su duomenimis, įgalinančiais identifikuoti asmenį, laikantis šių privatumo apsaugos sąlygų.
  2. Jei šis internetinis puslapis būtų parduodamas ar perduodamas. Tokiu atveju MSD reikalas pirkėjo ar perėmėjo laikytis šių privatumo apsaugos sąlygų.
  3. Jeigu tai numato LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Duomenų, įgalinančių identifikuoti asmenį, saugojimas

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys bus saugomi tol, kol duomenis pateikęs asmuo nenurodys kitaip arba kaip numato LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Šių duomenų saugojimas įgalins MSD teikti paslaugas pritaikytas konkretaus vartotojo poreikiams.

Duomenų, įgalinančių identifikuoti asmenį, apsauga

Jūsų asmeninė/registravimosi informacija, kurią jūs pateiksite per http://www.renkuosipati.lt puslapį yra saugoma apsaugotame serveryje. Tretiesiems asmenims ši informacija yra neprieinama.

Tačiau atsižvelkite į tai, kad pasaulinė interneto sistema yra vieša sistema ir kiekvieną kartą duomenų pateikimo metu gali atsirasti rizika, kad jūsų duomenys pasiklys perdavimo metu ar netgi taps prieinami neteisėtoms trečiosioms šalims.

Teisė peržiūrėti ar taisyti pateiktus asmeninius duomenis bei juos atšaukti

Jūs turite teisę peržiūrėti ir/ar taisyti bet kuriuos sistemoje saugomus jūsų asmeninius duomenis, jei manote, kad to reikia. Taip pat jūs turite teisę jūsų asmeninius duomenis bet kada atšaukti iš sistemos.

Nuorodos į kitus interneto puslapius

Šiame interneto puslapyje yra nuorodų į kitus interneto puslapius. MSD neatsako už privatumo apsaugą juose ir šios privatumo apsaugos sąlygos juose negalioja.

Privatumo apsaugos sąlygų peržiūra

Apie bet kokius privatumo apsaugos sąlygų pasikeitimus bus informuojama šiame internetiniame puslapyje, todėl rekomenduojame kartotinai perskaityti šią informaciją.

Duomenų valdytojas

UAB „Merck Sharp & Dohme“

Kęstučio g. 59/27

Vilnius

Share Button

Android telefonams
Apple telefonams

Dovana svetainės lankytojoms

Atsisiųsk nemokamą ciklo dienų kalendorių į savo telefoną

Žymėk,

periodo pradžią;
nuotaikas, simptomus;
apsilankymą pas ginekologą.

Žinok,

kada tavo kitos mėnesinės,
kada mėnesinės vėluoja,
kurios dienos vaisingos.

Rinkis,

kada priminti apie
kontraceptinę tabletę
ar kontraceptinį žiedą.